U wilt innoveren als ondernemer. Maar financiële uitkomsten van innovatie zijn niet altijd positief. Hoe kunt u deze brug tussen finance en innovaties creëren?

Traditionele financiële doelstellingen

Door de jaren heen zijn de termen ‘ondernemerschap’ en ‘winst’ vaak in één adem genoemd. Het succes van ondernemingen werd afgemeten aan de winstgevendheid, de omzet per medewerker, de return-on-equity en andere traditionele financiële parameters. En het uiteindelijke doel van de stijging van de winstgevendheid was het creëren van waarde voor de aandeelhouders.

Deze traditionele indicatoren worden veel gebruikt door accountants, bankiers, managers, ondernemers en andere belanghebbenden. Maar geven deze indicatoren, die wij van oudsher gebruiken, nog een juist beeld bij een innoverende omgeving?

Innovatie

Om een antwoord te krijgen op de vraag welke rol finance speelt bij innovaties, moeten we eerst bepalen wat eigenlijk innovatie is. Is het automatiseren van uw productieproces waardoor minder werknemers nodig zijn en een kostenbesparing wordt gerealiseerd, een innovatie? En zo ja, hoe verhoudt zich deze innovatie met een start-up die een revolutionair nieuwe wijze financiële diensten aanbiedt aan particulieren en hiermee bestaande banken omzeilt?

Professor Clayton Christensen van de Harvard Business School (HBS) maakt hierbij het onderscheid tussen een drietal soorten innovaties:

  • Disruptive innovation
  • Sustaining innovation
  • Efficiency innovation
A key ingredient in innovation is the ability to challenge authority and break (financial) rules

Disruptive innovation

Kenmerkend voor disruptive innovation refereert aan innovatie dat nieuwe markten creëert en op een nieuwe wijze waarde creëert. Hierdoor worden bestaande markten ontwricht en ondernemingen, producten of diensten overbodig. Mooie voorbeelden hiervan zijn Uber of Airbnb.

Sustaining innovation

Waar disruptive innovation nieuwe markten creëert, focust sustaining innovation zich op het verbeteren van reeds bestaande producten of diensten. De voortdurende ontwikkeling van de iPhone door Apple is een voorbeeld van sustaining innovation.

Efficiency innovation

Krijgen bij disruptive innovation en bij sustaining innovation de klanten een compleet nieuw of een sterk verbeterd bestaand product, bij efficiency innovation merken de klanten weinig van de innovatie. Een verbeterd productieproces waardoor de kosten afnemen, veranderen het product- of dienstaanbod niet wellicht met uitzondering van het feit dat een lagere prijs kan worden gevraagd door de onderneming.

Financiële resultaten van innovatie

Efficiency innovaties leveren vaak minder kosten op. En minder kosten leiden vaak tot een significante verbetering van winstgevendheid, winst per medewerker, brutomarges en winst per aandeel.

Sustaining innovation en disruptive innovation leiden echter niet kostenverlaging; sterker nog, soms wordt het tegenovergestelde bereikt: meer kosten, meer medewerkers. De traditionele financiële indicatoren zullen vaak ook negatief uitvallen.

En nu?

De wetenschap dat als u met uw onderneming wilt innoveren, leidt er dus toe dat uw financiële resultaten (tijdelijk) niet maximaal zijn. De vraag is of dat erg is? Wij denken van niet, want innovaties die verder gaan dan efficiency besparingen zijn nodig voor een onderneming om blijvend concurrerend te blijven in de huidige snel veranderende wereld.

Maar delen uw bank, uw (mede-)aandeelhouders en uw accountant deze mening? Parttime CFO is van mening dat uw financieel directeur een cruciale rol moet spelen in het overtuigen van de stakeholders van uw bedrijf.

Neem vrijblijvend contact met ons op